Tro og Lys

Tro og Lys-gruppe

Follo

Kontaktperson: Kari Ringstad
Mail: kariring@online.no


Follo ungdomsgruppe

Leder: Unni Merete W. Langen
Mail:
ul996@kirken.no


Møtested: Ås arbeidskirke

Møtested ungdomsgruppa: Ski nye kirke


Bønnepartner med Kuressare og Lund


Vipps-nummer til Follo Tro og Lys-gruppe: 751892

Ås arbeidskirke

Ski nye kirke

unsplash