Tro og Lys

Tro og Lys-gruppe

Kongsvinger

Leder: Trygve Meldalen

Mail:tm528@kirken.no


Møtested:
De har samlingene sine i Roverud kirke.


Bønnepartner med Floby

unsplash