Tro og Lys

Om oss


Tro og Lys i Norge - del av en internasjonal bevegelse


Tro og Lys er en internasjonal, kristen bevegelse som arbeider for at mennesker med utviklingshemning og deres familier skal finne sin plass i kirke og samfunn. Bevegelsen startet i 1971 etter en internasjonal pilegrimstur til Lourdes i Frankrike.

En Tro og Lys - gruppe består av: mennesker med utviklingshemning, familie og andre. Gruppen består av 10 - 40 medlemmer som møtes regelmessig, vanligvis minst en gang i måneden. Vi møtes for å dele, livserfaringer og troserfaringer, be sammen og ha felles måltid og festlig samvær. Det er mye glede og humør i gruppene. Vi forsøker å møtes også utenom de vanlige møtene, besøke hverandre, dra på turer og delta på felles samlinger, leirer og lignende. Det varierer fra gruppe til gruppe hvor ofte en møtes.


Gruppene er økumeniske, åpne for mennesker fra ulike kirkesamfunn, men også for mennesker som ikke har noen synlig kirketilhørighet. Vi har lutherske og katolske prester / diakoner knyttet til gruppene. Vi er tilsluttet den internasjonale Tro og Lys - bevegelsen (Foi et Lumière, Faith and Light). Det er i dag 1350 grupper i 86 land (2021).Vår visjon:

GUD ELSKER ALLE


Tro og Lys-bevegelsen hviler på den tro at ethvert menneske med en utviklingshemming helt og fullt er et menneske med egne rettigheter. Fremfor alt gjelder det retten til å bli elsket, akseptert og respektert for sin egen skyld og for de valg han eller hun måtte treffe.

Det gjelder også retten til å motta all den hjelp som kan bidra til både åndelig og menneskelig utvikling tross utviklingshemmingen.


Vi tror også at alle mennesker, enten de er utviklingshemmede eller ei, er like mye elsket av Gud. Jesus lever i dem, selv om personen knapt kan gi uttrykk for det. Alle, selv den mest funksjonshemmede, er kalt til å leve sitt liv i Jesus, og få del i den åndelige rikdom i sin kirke, motta sakramentene, den liturgiske tradisjon etc., og til å være en berikelse for fellesskapet, for kirken og for menneskeheten.

Vi tror på Paulus sine ord: "Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme." (1.Kor1,2)

unsplash