Tro og Lys

Tro og Lys-gruppe

Lyngdal

Leder: Siri Syrstad
Mail:siri@lyngdal.kirken.no

Møtested: Lyngdal kirkesenter


Bønnepartner med Flekkefjord og Hammerfest

unsplash